Ürünler - Klinik Beceriler ve Uygulamalar - Hastabakıcılık Becerileri - Kateterizasyon


AR341 - Supra-pubik Eğitim Modeli

Bu ürün hakkında daha fazla bilgi almak için bizimle temasa geçiniz

 

Supra-pubik kateterizasyon, kalıcı üretral kateterlere göre giderek yaygınlaşan bir alternatif haline gelmekte ve pratisyen hekimler ve hemşireler tarafından sağlıkla ilgili pek çok düzenlemede kullanılmaktadır. Pratisyen hekimlerin prosedürü uygulamada kendilerine güvenmelerini ve uzmanlaşmalarını sağlamak için hastanın uzağında eğitim almak son derece önemlidir.


. Supra-pubik model pratisyen hekimin karın duvarının kateterizasyona yaptığı normal baskıyı hissetmesini sağlar
. Pratisyen hekimin mesaneyi boşaltmak için takılması gereken kateterin ortalama uzunluğunu anlayabilmesini sağlar
. Mesaneye başarılı bir şekilde erişildiğinde kateterden su akacaktır

. Kateter ve taşıma çantası ile birlikte verilmektedir

 

Back Back  |  Print this page Print This page

Movie 1


Back Back  |  Print this page Print This page