Ürünler - Klinik Beceriler ve Uygulamalar


AYES-AY beyin modelleri ve kalp modellerinden iskeletlere ve anatomik tablolara venipunktür eğitim araç ve gereçlerinden resüssitasyon simülatörlerine kadar çok çeşitli eğitim araçları üretmektedir. Ürünlerimizi görmek için lütfen aşağıdaki kategorilerden seçim yapınız:

  • Kanülasyon, Enjeksiyon ve Venipunktür
  • Klinik Beceri Paketleri
  • Aletler
  • Tıbbi Beceriler
  • Hemşire Eğitim Bebekleri
  • Hastabakıcılık Becerileri
  • Doğum/Kadın Hastalıkları
  • Röntgen Konumlandırma Bebekleri
  • Travma ve Resüssitasyon