Ürünler - Klinik Beceriler ve Uygulamalar - Hastabakıcılık Becerileri - Kulak Muayenesi/Kulak yıkama


AR302 - Kulak Teşhis Eğitim Modeli

Bu ürün hakkında daha fazla bilgi almak için bizimle temasa geçiniz

 

Kulak muayenesi ile ilgilenenler için
. Kulak zarını endoskopik fotoğraflar şeklinde gösteren on iki kulak rahatsızlığının tanısı amaçlı kullanılan anatomik olarak doğru model
. On iki kulak rahatsızlığı aşağıdakileri içermektedir
. Normal kulak zarı
. Akut orta kulak iltihabı
. Akut orta kulak iltihabı – sınır işareti bulunmayan
. Orta kulak efüzyonunun rezolüsyonu
. Timpanoskleroz
. Ventilasyon tübü
. Kulak kiri birikimi
. Akut orta kulak enfeksiyonu
. Seröz otitis media
. Kulak zarı arkasında sıvı birikmesi
. Diğer seröz otitis türleri
. Kulak zarının yırtılması
. Her kulak rahatsızlığının detaylı olarak anlatıldığı broşür

. Mankenin üzerinde durduğu altlık

Back Back  |  Print this page Print This page

Movie 1Back Back  |  Print this page Print This page